17 березня 2018 ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Відомості про район
Діяльність райдержадміністрації
Прес-центр
Район сьогодні
 • Розпорядчі документи
 • Регуляторна політика
  Публічна інформація
  Інформація з установ району
  Оголошення
  Програми та стратегії району
  Виконання програм та стратегій
 • Децентралізація влади
 • Самоорганізація населення
 • Вивчення громадської думки
 • Очищення влади
 • Електронне звернення
 • Вакансії державної служби
 • Інвестиційний довідник

  АРХІВ НОВИН

  « Березень 2018 »
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  

  BPD

  Середа, 30 квітня 2014 11:52

  Голова районної державної адміністрації

  golovaВасилець Наталія Володимирівна

  Біографічна довідка

   

  Працює –  Голова Володимир-Волинської районної державної адміністрації Волинської області

  Громадянство – громадянин України

  Число, місяць і рік народження – 12 липня 1979 року

  Місце народження – Україна, Волинська область, Володимир-Волинський район, село П’ятидні

  Освіта – повна вища, Волинський державний університет ім. Лесі Українки, 2003, облік і аудит; Національний аграрний університет, 2008, магістр державної служби

  Науковий ступінь, вчене звання – немає

  Володіння мовами – українською, російською – вільно, польською – розмовно, англійською та німецькою - зі словником

  Нагороди, почесні звання – немає

  Прийняття Присяги державного службовця – 25 лютого 2003 року

  Категорія державної служби - А

  Загальний стаж роботи – з серпня 2002 року

  Стаж державної служби –  14 років

  Депутат районної ради сьомого скликання

  Стягнення – не має

  Трудова діяльність:

  08.2002 – 02.2003

  – бухгалтер ССТ “П’ятидні” у Володимир-Волинському районі

     

  02.2003 – 05.2006

  – головний спеціаліст з питань бухгалтерського обліку, фінансів і звітності управління сільського господарства та продовольства  Володимир-Волинської районної державної адміністрації Волинської області

  05.2006 – 07.2010

  – головний спеціаліст з питань бухгалтерського обліку, фінансів і звітності управління агропромислового розвитку  Володимир-Волинської районної державної адміністрації Волинської області

  07.2010 – 02.2013

  – начальник відділу планування, організації виробництва, маркетингу та збуту сільськогосподарської продукції управління агропромислового розвитку Володимир-Волинської районної державної адміністрації Волинської області

  02.2013 – 04.2015

  – начальник відділу обліку фінансів, економіки, планування, харчової та переробної промисловості управління агропромислового розвитку Володимир-Волинської районної державної адміністрації Волинської області

  04.2015 – по д. ч.

  – голова Володимир-Волинської районної державної адміністрації Волинської області

  ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ
  ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

  Формує і очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, несе відповідальність за виконання покладених на райдержадміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень. У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання райдержадміністрації, визначає структуру районної державної адміністрації.

  Інформує обласну державну адміністрацію про виконання райдержадміністрацією покладених на неї повноважень, а також суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне та інше становище  району.

  Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими  і  релігійними  організаціями,  підприємствами,  установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

  Організовує складання проектів районного бюджету та програм соціально-економічного та культурного розвитку району з урахуванням загальнодержавних інтересів і регіональних потреб, подає їх на розгляд районній раді, організовує виконання бюджету та схвалених радою програм і щорічно звітує перед нею про їх виконання та здійснення делегованих повноважень, забезпечує оперативне внесення у процесі виконання районного бюджету змін та уточнень по доходах і видатках.

  У межах, затверджених державним і районним бюджетами виступає розпорядником коштів районної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.

  На виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої  влади,  власних  і  делегованих  повноважень  видає розпорядження, організовує та контролює їх виконання.

  Призначає на посади та звільняє з посад своїх заступників, керівників управлінь,    відділів,   інших    структурних підрозділів районної державної адміністрації відповідно до статей 10 і 11 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”.

  Затверджує Регламент районної державної адміністрації, при необхідності вносить до нього зміни та доповнення.

  У межах виділених бюджетних коштів утворює апарат районної державної адміністрації, затверджує Положення про нього та визначає його структуру. Призначає на посади та звільняє з посад керівника апарату та працівників апарату районної державної адміністрації.

  Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації.

  Координує діяльність територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, сприяє їм у виконанні покладених на ці органи завдань або уповноважує на це своїх заступників. Погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників цих органів. У необхідних випадках порушує вмотивовані питання про відповідність займаній посаді керівників територіальних органів.

  Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію. Розглядає  звернення  громадян, проводить  їх  особистий  прийом.

  Утворює для сприяння  здійсненню повноважень  районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад.

   У межах своїх повноважень координує діяльність  виконавчих комітетів Устилузької міської, сільських рад та здійснює у межах, визначених законами, контроль за їх діяльністю.

  Скасовує накази керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, що суперечать Конституції України та законам України, рішенням Конституційного Суду України,  актам Президента України,  Кабінету Міністрів України, розпорядженням голів обласної  та  районної  державних адміністрацій або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами.

  Утворює, ліквідовує і реорганізовує управління, відділи, інші структурні підрозділи райдержадміністрації відповідно до Примірного переліку управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

  Відповідно до типових положень, затверджених Кабінетом Міністрів України, затверджує положення про управління, відділи, сектори  райдержадміністрації. При відсутності типових положень затверджує тимчасові положення про управління, відділи, інші структурні підрозділи райдержадміністрації.

  У межах виділених асигнувань визначає граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

  Звертається  до  суду  щодо  визнання  недійсними  актів  державних  органів, органів  місцевого  самоврядування, підприємств (об’єднань), установ  і  організацій, що  обмежують  повноваження  районної  державної  адміністрації.

  Здійснює загальне керівництво в районі мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною.

  Спрямовує роботу підзвітних і підконтрольних державній адміністрації підприємств, установ і організацій на їх активну участь в охороні громадського порядку, боротьбі із злочинністю і правопорушеннями.  Вирішує питання про створення, ліквідацію та реорганізацію структурних підрозділів міліції, пожежної охорони, цивільної оборони, що утримуються за рахунок коштів районного бюджету.

  Забезпечує  взаємодію  районної  державної  адміністрації  з  міжрайонною прокуратурою, управлінням  Служби  безпеки  України  в  районі, міліцією. 

  У разі стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій здійснює передбачені законодавством заходи, пов'язані з підтриманням громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров'я і прав, збереженням матеріальних цінностей.

  Забезпечує виконання законодавства про військовий обов'язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами  і   організаціями   району, сприяє організації та проведенню військових навчальних зборів.

  Сприяє належному функціонуванню військових частин Збройних Сил та Прикордонних військ України, що дислокуються на території району, виконанню у повному обсязі покладених на них завдань.

  Бере  участь  згідно  із  законодавством  у  вирішенні  питань, пов’язаних  з  громадянством  України, наданням  притулку  іноземним  громадянам  та  особам  без  громадянства.

  Організовує здійснення заходів щодо приватизації майна районної комунальної власності згідно з визначеними законодавством повноваженнями.

  Забезпечує реалізацію міжнародних зобов'язань України в районі.

  Здійснює  керівництво:

  - управлінням фінансів райдержадміністрації;

  - відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;

  - сектором інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації;

  - сектором з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації;

  - дозвільним сектором райдержадміністрації;

  - головним спеціалістом з питань мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації;

  - державним реєстратором райдержадміністрації.

  Координує  діяльність:

  - міського відділу (з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області;

  - об’єднаної державної податкової інспекції;

  - об’єднаної державної фінансової інспекції;

  - відділення державного казначейства;

  - об’єднаного районного військового комісаріату;

  - міськрайонного управління юстиції.

   

  Переглядів 5748 Останнє редагування Понеділок, 13 березня 2017 15:56
  Розробка: Відділ інформаційних технологій
  апарату Волинської облдержадміністрації
  Інформаційне наповнення:
  Володимир-Волинська районна державна адміністрація
  Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Володимир-Волинській райдержадміністрації.
  Адреса: 44700, м.Володимир-Волинський, вул. Небесної Сотні, 3, т.24467, E-mail: post@vvadm.gov.ua
  © 2014 vvadm.gov.ua